EH Aspirine (Bey Shy Elite x Aysha v. KHS Abha Jabask) * 2005  

 

Z.: Enserhof

 

Prämienstute VZAP (beste Stute Bayern 2010)

 

 

 

pedigree